اره و کمان اره

1 کالا

اره و کمان‌اره

اره و کمان‌اره یکی از ابزارهای‌پرکاربرد برای برشکاری به صورت‌دستی است و می‌توان‌گفت درمیان بشر سابقه‌ای بسیارطولانی دارد. شکل‌ظاهری آن شبیه به کمان است و یک تیغه‌تیز مابین انتها و ابتدای‌کمان دارد که برای برش‌قطعات‌مختلف باتوجه به جنس سطح‌برش استفاده‌می‌شود.

نمونه‌های‌قدیمی کمان‌اره را با نام اره‌کلافی نیز می‌شناسند. امروزه برای مصارف‌گوناگون، انواع این ابزار را باضخامت، طول و مواداولیه‌متفاوتی تولیدمی‌کنند، از همین‌روی این ابزار کاربردهای‌متفاوتی دارد.

امروزه تیغ‌اره‌های‌مختلفی برای اتصال به غلاف‌کمان ساخته‌شده‌اند که در سایز و جنس‌های‌مختلف به فروش می‌رسند.

این ابزار با شکلی‌متفاوت از اره‌های‌معمولی برای برش‌دادن ساخته‌شده‌است. کمان‌اره به دلیل این که تیغه‌های‌مختلف ونوع و شکل‌ظاهری‌متفاوتی دارند، باعث‌می‌شود که از این ابزار برای انواع برش‌چوب، آهن و پلاستیک استفاده‌کرد.

دراین‌میان، نوع غلاف‌کمان و تیغه‌آن برای شرایط‌کاری‌مختلف، متفاوت‌خواهدبود. ضمن‌اینکه امروزه تیغ‌های اره نیز در انواع‌مختلفی تولید و واردبازار می‌شوند. شناخت انواع کمان این امکان را به ما می‌دهد تا ابزاری متناسب با نیازهای‌خود را به راحتی پیداکرده و از آن استفاده‌کنیم.

اره
اره

تفاوت کمان‌اره با تیغ‌اره

تیغ‌اره قسمتی از اجزای‌کلی اره است که به غلاف‌کمان وصل‌می‌شود و باتوجه به‌اینکه چه وسیله‌ای را می‌خواهیم برش‌دهیم جنس تیغ‌اره نیز متفاوت‌است. به طورکلی غلاف‌کمان و تیغ‌اره بدون‌یکدیگر نمی‌توانند به تنهایی کاربرش را انجام‌دهند.

اجزای کمان‌اره

اجزای این ابزار باتوجه به نوع‌کمان متفاوت‌هستند اما به طورکلی از دوقسمت‌اصلی و پیچ‌ها که جز اجزای‌فرعی می‌باشند، تشکیل‌شده‌است. دو قسمت‌اصلی این ابزار شامل مواردزیر است:

غلاف کمان‌اره یا فریم‌کمان

جاییکه تیغه‌اره بر روی آن نصب‌می‌شود و باتوجه به کاربرد اره، جنس‌های‌مختلف و شکل‌های‌متفاوتی دارد.

دسته کمان‌اره

همان قسمتی است که اره را به‌دست‌می‌گیرند و شکل‌ها و جنس‌های‌گوناگونی دارد.

انواع کمان‌اره

کمان اره
کمان اره

انواع این ابزار براساس غلاف، نوع‌دسته و کاربردمتفاوتشان تولیدشده‌اند.

انواع کمان براساس غلاف

ساختارشکلی انواع‌کمان به دودسته ثابت و قابل‌تنظیم تقسیم‌می‌شوند. در نوع‌ثابت تیغ‌اره آن دارای سایزمشخص و ثابت است. اما درنوع قابل‌تنظیم تیغ‌اره با سایزهای‌مختلف روی آن قابل‌نصب است و میتوان طول‌غلاف را باتوجه به سایزتیغه تغییرداد.

انواع کمان براساس دسته

کمان‌اره‌ها ازنظر دسته‌کمان نیز دارای چنددسته‌اند.

دسته‌صاف: دارای دسته‌صاف هستند برخی از آنها دارای برآمدگی برای قرارگیری انگشتان را دارد.

دسته‌تپانچه‌ای: شکل‌ظاهری آن شبیه به اسلحه و یا پیستوله است به همین‌دلیل به دسته‌پیستوله‌ای نیز معروف است.

دسته‌لوله‌ای: این مدل کمان دوردستتان قرارمی‌گیرد.

انواع اره و کمان‌اره براساس کاربرد

  • چوب‌بری
  • آهن‌بر
  • مویی
  • کوچک