لوازم جانبی

3 کالا

لوازم جانبی

ابزار های جانبی لوازمی ضروری و مصرفی هستند که بسته به نوع استفاده کاربرد های مختلف دارند. برخی از این لوازم در جهت نظم بخشی و یکجا جمع کردن لوازم وابسته به هم هستند، مثل جعبه ابزار. برخی دیگر ابزاری کاربردی و مکمل برای استفاده از ابزارهای اصلی هستند مثل انواع مته روی دریل ها، باتری اضافه و….

 

چه چیزهایی دارای لوازم جانبی هستند

تقریبا تمام وسایلی که از آن استفاده می کنیم دارای لوازم جانبی هستند. از لوازم منزل گرفته تا دستگاههای صنعتی همه دارای لوازم جانبی هستند. هرچیز اضافه ای از یک دستگاه یا وسیله میتواند جز لوازم جانبی محصول باشد.