آچار سه نظام

4 کالا

آچار سه نظام

دریلها برای سوراخکاری نیاز به ابزار آلاتی دارند تا بتوانند سطوح را سوراخکاری کنند. یکی از ابزار آلات مهم دریل ،آچارسه نظام است. سه نظام بر روی دریل نصب میشود تا انواع مته و سری روی دریل بسته شود. برای باز و بسته کردن سه نظام به دریل، به آچار مخصوص نیاز است. بطور کلی بدون آچار، کار سوراخکاری با دریل انجام نمی شود.

آچار سه نظام
آچار سه نظام

این محصول از فلزی مقاوم ساخته شده است و به راحتی در برابر فشار دچار خوردگی نمی‌شود. از این آچار می‌توانید برای تمام دریل‌هایی که سه‌نظام آن‌ها آچارخور است استفاده کنید.