آچار سه نظام

4 کالا

آچار سه‌نظام

دریل‌ها برای سوراخ‌کاری نیاز به ابزارآلاتی دارند تا بتوانند سطوح را سوراخ‌کاری کنند. یکی از ابزارآلات‌مهم دریل ،آچار سه‌نظام است. سه‌نظام بر روی دریل نصب‌می‌شود تا انواع مته و سری روی‌دریل بسته‌شود. برای بازوبسته‌کردن سه‌نظام به دریل، به آچارمخصوص نیازاست. بطورکلی بدون آچار، کار سوراخ‌کاری با دریل انجام‌نمی‌شود.

آچار سه نظام
آچار سه نظام

این محصول از فلزی‌مقاوم ساخته‌شده‌است و به راحتی دربرابر فشار دچار خوردگی‌نمی‌شود. از این آچار می‌توانید برای تمام دریل‌هایی که سه‌نظام آن‌ها آچارخور است استفاده‌کنید.