آچار سه نظام پنیک

2 کالا

آچار سه نظام پنیک

برای سوراخکاری سطوح مختلف به ابزاری بنام دریل نیاز است. دریلها خود برای سوراخکاری نیاز به ابزار آلاتی دارند تا بتوانند سطوح را سوراخکاری کنند. یکی از ابزار آلات مهم دریل، آچار سه نظام است. سه نظام بر روی دریل نصب میشود تا انواع مته و سری روی دریل بسته شود، برای باز و بسته کردن سه نظام به دریل، به آچار مخصوص نیاز است. بطور کلی بدون آچار، کار سوراخکاری با دریل انجام نمیشود.

آچار سه نظام پنیک
آچار سه نظام پنیک

آچار سه نظام پنیک از فلزی مقاوم ساخته شده است و به راحتی در برابر فشار دچار خوردگی نمی‌شود. از این آچار می‌توانید برای تمام دریل‌هایی که سه‌نظام آن‌ها آچارخور است استفاده کنید.