جعبه مته

1 کالا

جعبه مته

جعبه مته مجموعه‌ای از مته‌ها در سایزهای مختلف هستند. مته‌ها از ابزار پرکاربرد در صنایع‌مختلف هستند. مته‌ها در انواع و جنس‌های‌مختلف تولیدمی‌شوند. از این ابزار برای انجام عملیات‌سوراخ‌کاری استفاده‌می‌شود. برای سطوح با جنس‌های‌مختلف، مته مخصوص به همان‌سطح طراحی شده‌است. چراکه سطح‌ها ازنظر مقاومت و سختی باهم متفاوت‌هستند.

علاوه براین بدلیل تفاوت ساختارسطوح، مته باید ازنظر شکل و ساختار مناسب با همان‌سطح باشد. و بگونه‌ای طراحی‌شود که هنگام نفوذ درسطح به آن آسیب و باعث شکستگی آن نشود. مته‌ها دارای سایزهای متفاوتن و باتوجه به بزرگی یا کوچکی سوراخی که میخاهیم ایجادکنیم متفاوت‌است.

جعبه مته
جعبه مته

جعبه مته

حال که با مته آشناشده‌اید باید بدانید که جعبه مته‌ها مجموعه‌ای از مته در سایز و جنس‌های مختلف‌اند.

برخی از این جعبه‌ها دارای مته‌های هم‌جنس در سایزهای‌مختلف‌اند و برخی مجموعه‌ای از چندجنس و نوع مته در یک سایزهای مختلف‌اند.