مته گرانیت شیپلر

11 کالا

مته گرانیت شیپلر

مته‌ها ابزارهایی بسیارکاربردی و مفید برای ایجادحفره با قطرهای‌مختلف هستند. از مته برای سوراخ‌کاری سطوح‌سخت و مقاوم استفاده‌می‌شود. یکی از انواع مته‌های‌موجود دربازار مته گرانیت شیپلر است. این مته مناسب برای سوراخ‌کردن سنگهای‌گرانیت و دیگر سنگهاست.

ازآنجاییکه سوراخ‌کردن سطوح‌گرانیتی بسیارسخت است، باید از مته‌ای‌مناسب و هم‌جنس همان استفاده‌کرد. گرانیت از نوع سخت‌ترین سنگ‌ها است، به همین دلیل شاید بهترباشد برای ایجادسوراخ در آن از دریل‌چکشی یا ضربه‌ای استفاده‌کنید، تا ایجادحفره در آن راحت‌تر باشد.

مته گرانیت با جنس‌های‌فولادی با کربن‌کم، برای ایجادسوراخ روی چوب بوده و نیاز به تعویض و تیزکردن‌مداوم ندارند. نوع فولادی پرکربن، برای ایجادسوراخ روی سطوح‌چوبی و فلزی. مقاومت دربرابر اصطحکاک و ضریب‌خطای‌کمتر نسبت به مته معمولی