مته الماسه

10 کالا

مته الماسه

یکی از انواع مته که برای سطوح‌سنگی، بتن و دیوار و سرامیک مورداستفاده قرارمی‌گیرد مته الماسه است.

نوک این مته دوام و سختی بسیاربالایی دارد. علت آن فولادکارباید بکاررفته در نوک این مته است. مته سرالماس در دونوع دوالماسه و چهارالماسه تولید‌می‌شوند.

این مته ازنظر شکل به سه‌دسته‌ی ته‌گرد، چهارشیار و پنج‌شیار تقسیم‌می‌شوند که نوع مته‌های پنج‌شیار درمقایسه با مته‌های چهارشیار قدرت تخریب‌کنندگی بیشتری‌دارند.

مته الماسه
مته الماسه

مته الماسه چیست

قطعاتی که لازم‌است با کمک مته‌ها سوراخ‌شوند ازلحاظ سختی متفاوتند و ممکن‌است چوب، فلز یا انواع مصالح‌ساختمانی و دیوار باشند. برای سوراخ‌کردن موادی مثل مصالح‌ساختمانی لازم‌است تا فلزمته تقویت‌شود.

این نوع مته‌ها مته‌های‌الماسه هستند که بر روی قسمت نوک‌مته با قطعات بسیارسختی به نام الماسه پوشانده شده‌است. درصورتیکه برای سوراخ‌کاری فلزات از این مته استفاده‌شود، مته ذوب خواهدشد و ازبین خواهدرفت.

این مته‌ها در دونوع دوالماسه و چهارالماسه عرضه‌می‌شوند و لازم‌است برای سوراخ‌کاری‌مصالح، به جز حرکت‌چرخشی با حرکت‌ضربه ای یا چکشی هم همراه‌باشند. خرید این نوع مته برای مشاغل‌ساختمانی و صنوف مشابه یک نیازاصلی است.

انواع مته الماسه

این مته‌ها ازنظر شکل قسمت انتهایی یعنی قسمتی که در ابزارگیر قرارمی‌گیرد به انواع ته‌گرد، چهارشیار و پنج‌شیار تقسیم‌بندی می‌شوند.

مته‌های‌معمولی بر روی دریل‌های‌معمولی نصب‌می‌شوند و مته‌های چهار‌شیار و پنج‌شیار را باید بر روی دریل‌های بتن‌کن نصب‌نمود و به سوراخ‌کاری پرداخت.