مته طلایی

102 کالا

مته طلایی

مته طلایی نسبت به مته‌های معمولی دارای استقامت‌بیشتری هستند و از آن در مصرف عموم آهن و سوراخ‌کاری فلزات در راستای پیچ‌ومهره استفاده‌می‌شود.

مته طلایی
مته طلایی

ازمزیتهای این‌ابزار مقاومت‌وطول‌عمر بیشتر نسبت به نوع معمولی، میزان تحمل گرمای قابل‌قبول، تنوع و موجودیت‌مداوم می‌باشد. همه این مته‌ها از وجودHSS برخوردارنمی‌باشند لذا در زمان‌خرید باید به میزان‌کبالت آن توجه‌کرد.