دنباله گردبر اسکای بیت

2 کالا

دنباله گردبر اسکای بیت

این ابزار به این جهت تعبیه شده اند که بتوانیم گردبر مورد نظر خود را به دریل متصل کنیم. در واقع دنباله گردبر در جهت نگهداری گردبر تعبیه شده است. دنباله گردبر اسکای بیت در دو سایز کوچک و بزرگ ساخته شده اند که هر سایز از آن امکان بستن چند گردبر را به شما می دهد. که دنباله گردبر های کوچک قابلیت نگه داشتن گردبر از سایز۱۲ الی ۳۲ را دارند. و دنباله گرد بر های بزرگ قابلیت نگه داشتن گردبر از سایز۳۲ الی ۱۵۰ را دارند.

دنباله گردبر اسکای بیت
دنباله گردبر اسکای بیت

دنباله گردبر

این ابزار جزو قطعات مصرفی محسوب می‌شود و در صورت خراب شدن، می‌توان آن را با دنباله جدید تعویض کرد. نحوه ی بستن دنباله گردبر اسکای بیت بسیار ساده است به این صورت که گردبر را روی رزه های دنباله بسته و به خوبی سفت کنید و بعد مهره بزرگی که پشت آن قرار دارد را ببندید تا دو میله قفل کن روی گردبر قرار بگیرد.