آلیاز چدن

انواع آلیاژ

آلیاز چیست؟ کاربرد و انواع آن

تعریف آلیاژ: به مخلوط یا محلول جامد فلزی متشکل از یک فلز اصلی که آن را فلز پایه می‌گویند با یک یا چند عنصر فلزی یا غیرفلزی است.به عبارت دیگر یک ماده فلزی است که از ترکیب یک فلز با … ادامه مطلب

0 نظرات