از پیچ ها در چه صنایعی استفاده میشود.

پیچ

انواع پیچ-کاربرد و تفاوت پیچ ها

پیچ چیست؟ پیچ یکی از روش های اتصال غیر دائمی که سال هاست در منازل و صنایع مورد استفاده قرار می گیرد، به کارگیری انواع پیچ و مهره هاست. برای اتصال و محکم کردن دو قطعه با جنس یکسان و … ادامه مطلب

0 نظرات