انواع پرگار صنعتی

پرگار اندازه‌گیری

آشنایی با پرگار اندازه گیری و کاربرد آن

پرگار اندازه‌گیری بنابر تعریف پرگار ابزاری است که برای اندازه‌گیری ابعاد اجسام، به ویژه قطرهای بیرونی و درونی قطعات استوانه‌ای به کار می‌رود. پرگارها جزو وسایل نقل‌اندازه می‌باشند که با این وسایل اندازه‌گیری طول‌قطعات به طور غیرمستقیم امکان‌پذیر بوده و … ادامه مطلب

0 نظرات