برای اتصال دو قطعه چیکار کنیم

جوشکاری

جوشکاری وانواع آن -مزایا و معایب جوشکاری

جوش و جوشکاری یکی از بهترین و قدیمی‌ترین روش‌های مورداستفاده درصنعت به منظور اتصال دوقطعه است. و یکی از حوزه‌هایی‌است که بسیاروسیع است و از بخش‌های مختلفی تشکیل شده‌است. فرآیندجوشکاری متناسب با نوع‌مواد مورداستفاده و یا محل‌انجام آن راهکارهای‌مختلفی را … ادامه مطلب

0 نظرات