بکس 6 پر بهتر است یا 12پر

wrench

بررسی ساختار و مقایسه بکس 6 پر و 12 پر

آچارها از ابزارآلاتی هستند که میتوانید آنها را در هرخانه و یا کارگاهی پیداکرد. آچارآلات انواع مختلفی دارند که یکی از آنها آچار بکس است. آچار بکس دارای انواع بکس 6 پر و 12 پر است. آچار بکس چیست؟ آچاربکس … ادامه مطلب

0 نظرات