تنگستن جوشکاری

تنگستن کارباید

تنگستن کارباید چیست؟

تنگستن کارباید یک ترکیب شیمیایی است که دارای مقداری مساوی از اتم های کربن و تنگستن است. این ماده در حالت پایه ای به شکل پودر خاکستری است که در حالت تحت فشار به اشکال مختلفی در خواهد آمد. کارباید تنگستن … ادامه مطلب

0 نظرات