عملکرد دستگاه اینورتر

جوش‌اینورتر

دستگاه جوش اینورتر

اینورتر جوشکاری، دستگاهی است که باکمک انرژی‌برق و حرارت‌بالایی که ایجادمی‌کند، دوقطعه را ذوب‌کرده و آنها را به هم می‌چسباند. طی این‌فرآیند، دستگاه جوش‌اینورتر جریان‌برق را به یک میله به نام الکترودمی‌رساند. اکترود که اغلب ازجنس آهک، سلولز، اکسیدسدیم، خاک‌رس … ادامه مطلب

0 نظرات