پرسکاری ایزو استاتیک سرد

پرسکاری

پرسکاری و انواع آن - اهمیت پرسکاری

پرسکاری چیست؟ پرس‌کاری فلزات فرآیندی است که در آن با استفاده از قالب‌، یک قطعه را به شکل و فرم موردنظر درمی آید. پرس کاری به صورت دستی و یا با دستگاه‌های پرس انجام می‌گردد. پرسکاری در خلاصه کلام به … ادامه مطلب

0 نظرات