پرکاربردترین نوع میخ کش کدام است

میخ‌کش

میخ کش چیست و انواع آن-اسکای بیت

میخ کش میخ کش وسیله‌ای پرکاربرد است که از آن برای کشیدن میخ‌هایی که خم‌شده یا به هردلیلی باید از چوب یا دیوار بیرون کشیده‌شوند استفاده‌می‌شود. هنگامی که میخ به درون هرماده‌ای فرومی‌رود، بیرون‌کشیدن آن بدون ابزار مناسب امکان‌پذیرنیست. در … ادامه مطلب

0 نظرات