چه چیزهایی باعث ایجاد پلیسه میشود

پلیسه گیری

پلیسه گیر و اهمیت پلیسه گیری در صنعت

ایجاد پلیسه به فرایند ساخت و ابزار به کار برده شده در تولید وسایل فلزی مربوط است. همواره انجام فرایند‌های مختلف بر روی لوله ها مانند بریدن و یا سنگ زدن باعث ایجاد پلیسه در قسمت لبه‌ی آنها می‌شود. در … ادامه مطلب

0 نظرات