چه چیزهایی باعث ایجاد پلیسه میشود

پلیسه گیری

پلیسه گیر و اهمیت پلیسه گیری در صنعت

ایجادپلیسه به فرایندساخت و ابزار به کار برده‌شده در تولید وسایل‌فلزی مربوط است. همواره انجام فرایند‌های‌مختلف بر روی لوله‌ها مانند بریدن و یا سنگ‌زدن باعث ایجادپلیسه در قسمت لبه‌ی آنها می‌شود. در فرایندساخت قطعات‌فلزی، پلیسه (Burr) به شکل‌گیری لبه‌های ناهموار … ادامه مطلب

0 نظرات