مناسب برای براده برداری در آلیاژهای آهنی و استیل

248 کالا