قلم دیوالتی کرافت

2 کالا

قلم دیوالتی کرافت

قلم تخریب که به آنها قلم بتن کن نیز گفته میشود، به دریل (چکش های تخریب) متصل میشوند و برای کنده کاری یا تخریب بتن، آهن و… مورد استفاده قرار میگیرند. این ابزار بوسیله شیارهای انتهایی خود به دریل بتن کن متصل می شود و سپس بصورت چرخشی یا ضربه ای عمل تخریب را انجام میدهد.

قلم دیوالتی
قلم دیوالتی