جعبه‌گردبر موتا

3 کالا

جعبه‌گردبر ۱۸پارچه موتا

برای مشاغلی که با گردبر سروکار دارند، داشتن یک مجموعه‌کامل از گردبرها با سایزمختلف جزو ضروریات‌کار خواهدبود. اینجا ما جعبه‌گردبر ۱۸پارچه موتا را به شما ارائه‌می‌دهیم که مجموعه‌ای‌کامل و بی‌نظیر و باکیفیت است. این محصول گردبر را در سایزمختلف به شما ارائه و نیازشما را در این زمینه برطرف‌می‌کند.

جعبه گردبر موتا
جعبه‌گردبر موتا

این مجموعه گردبر در داخل یک جعبه‌پلاستیکی و شکیل ارائه‌می‌گردد. هنگام‌خرید گردبر به این نکته توجه‌داشته‌باشید که تمامی سایزهای‌مصرفی را باید در یک مجموعه دراختیار داشته‌باشید.