کولیس دیجیتال

3 کالا

کولیس دیجیتال

یکی از پیشرفته ترین کولیس ها می باشد که بر روی آن یک صفحه نمایشگر تعبیه شده که طول را بصورت دقیق اندازه گیری میکند. کولیس دیجیتالی نسبت به نوع معمولی و عقربه ای، محاسبه دقیق تری را انجام می دهد.

کولیس دیچیتال
کولیس دیچیتال

با این ابزار کاربر میتواند طول را به راحتی بر اساس متر، اینچ، فوت و … اندازه گیری کند. برخی از آهن ها نیز قابلیت اتصال به کامپیوتر را دارند و میتوان اطلاعات را به کامپیوتر منتقل کرد.