جعبه‌گردبر کرافت

2 کالا

جعبه‌گردبر ۱۸پارچه کرافت

اگر جزو مشاغلی هستید که برای کارخود با مته‌گردبر سروکار دارید، داشتن یک جعبه‌گردبر لازمه کارشما خواهدبود. دراینجا ما جعبه‌گردبر ۱۸پارچه کرافت را به شما ارائه‌می‌دهیم که مجموعه‌ای‌کامل و بی‌نظیر و باکیفیت است.

که این مجموعه‌گردبر در داخل یک جعبه‌پلاستیکی و شکیل ارائه‌می‌گردد و ساخت کشورچین است. همیشه برای خریدگردبر باید این نکته را درنظر داشته‌باشید که تمامی سایزهای‌مصرفی را باید در یک‌مجموعه دراختیار داشته‌باشید.

جعبه گردبر کرافت
جعبه‌گردبر ۱۸پارچه کرافت