قلم چهارشیار کرافت

6 کالا

قلم چهارشیار کرافت

در انتهای این قلم‌ها چهارشیار وجوددارد که از این‌طریق به دستگاه متصل‌می‌شود. این قلم‌ها در سایزهای‌مختلف تولید و به فروش می‌رسد. همچنین قابلیت‌استفاده بر کلیه بتن‌کن‌های چهارشیار و چکش‌تخریب‌های 3 و 4کیلو را داراست. کاربرد آن برای تخریب مصالح‌ساختمانی و ایجاد شیارهای‌منظم می‌باشد.

قلم چهارشیار کرافت
قلم‌تخریب کرافت