مته چهارشیار کرافت

46 کالا

مته چهارشیار چهارالماس کرافت

این مته‌ها کارایی‌بالایی دارند و مناسب برای سوراخ‌کردن سنگ و بتن هستند و می‌توانند تا قطر 30میلی‌متر سوراخ ایجادکنند.

نوع کارباید بکاررفته در مته از نوع مطلوب می‌باشد. وجودالماسه در مته 4شیار عمر دوبرابری این مته‌ها را دربرخورد با سنگ و میلگرد به همراه دارد.

مته چهارشیار کرافت
مته چهارشیار کرافت

وجود چهارالماس در مته چهارشیار کرافت باعث براده‌برداری سریع‌تر و دوام بیشتر دربرابر بتن و میلگرد می‌شود. این نوع مته‌ها دربرابر مته‌های چهارشیار دوالماس دارای طول‌عمر دوبرابری می‌باشد. وجود زاویه در چهارالماس سرمته باعث‌می‌گردد تا این نوع مته‌ها در میلگرد گیرنکنند و به راحتی بتوانند آن را برش‌دهند.