گردبرالماس‌بتن کرافت

18 کالا

گردبرالماس‌بتن کرافت

گردبرالماس‌بتن کرافت یک نوع مته می‌باشد. که دارای دندانه‌های براده‌بردار است که قابلیت‌سوراخ‌کاری بر روی بتن را داراست. گردبرها معمولا دارای پیش‌مته هستند که هنگام‌استفاده از گردبر، ابتدا سوراخی توسط‌مته ایجادمی‌شود. تا ابزار روی‌سطح ثابت‌شود و کار براحتی و بدون لیزخوردگی انجام‌شود.

گردبر الماس بتن کرافت
گردبرالماس‌بتن کرافت

نوک گردبرهای سرالماس ازجنس کاربایدتنگستن است. سوراخ‌کاری با این ابزار بازده‌بالایی دارد و امکان سوراخ‌کاری با قطرها و عمق‌های‌مختلف وجوددارد. این گردبر نیاز به یک دنباله دارد که مطابق دریل و طول‌مدنظر باید انتخاب‌شود.