لوازم اندازه گیری دقیق

10 کالا

لوازم اندازه گیری دقیق

در هر صنعت و سیستم تولیدی، اندازه گیری پارامترهای مختلف تولید بسیار حایز اهمیت است که انجام درست و دقیق این وظایف به عهده لوازم اندازه گیری دقیق می باشد. این ابزار در انواع مختلف و برای اندازه گیری پارامترهای متفاوت تعبیه شده اند.

ابزار اندازه گیری دقیق
ابزار اندازه گیری دقیق

واحدهای اندازه گیری در این ابزارها بسیار کوچک بوده که همین امر باعث شده که به آن ها، تجهیزات ابزار دقیق گفته شود. کولیس، میکرومتر، ساعت اندیکاتور یا ساعت شیطونکی تراز، گونیا و متر لیزری از پر مصرف ترین ابزار های اندازه گیری می باشد.

اجزای ابزار دقیق

سه آیتم زیر تشکیل دهنده سیستمی به نام سیستم های کنترل اتوماتیک می باشند که این سیستم کنترل اتوماتیک وظیفه انجام کنترل فرایندی را در یک مجموعه عملیاتی بر عهده دارد.

۱.اندازه گیری: قسمت اندازه گیر مقدار واقعی عنصر مورد نظر را اندازه گیری می کند.

۲.کنترل: قسمت دوم ابزار دقیق بخش کنترل می باشد. در ابتدای شروع صنعت برق که کنترل بصورت امروزی نبود کنترل بوسیله عوامل انسانی انجام می شد. سپس با پیشرفت علم سیستم کنترل اتوماتیک با بوجود آمدن ادوات نیوماتیکی وارد مرحله جدیدی شد. بعد از مدتی با اختراع ترانزیستور استفاده از کارتهای الکترونیکی برای کنترل آغاز شد با بوجود آمدن این قطعات کنترلی استفاده از عوامل انسانی برای کنترل کمتر شد.

۳. ادوات خروجی: محرکها ادواتی هستند که سیگنال خروجی را از قسمت کنترل کننده می گیرد و متناسب با این سیگنال ها عمل می کند. از عمده ادوات خروجی می توان به شیرهای کنترل و الکتروموتورها اشاره کرد. این ادوات با عملکرد خود باعث کنترل پارامترهای اندازه گیری شده در مقدار مطلوب و مورد نظر می شوند.